תקנון אתר

1. כללי

התקנון המופיע מטה מהווה את תנאי השימוש לאתר של "מעברים EXTRA" (שכתובתו: mwn.co.il), המופעל על ידי "מעברים נגב מערבי": מרכז אזורי לעסקים ולפיתוח קריירה המשותף למשרד ולמועצות האזוריות מרחבים, שדות נגב ואשכול.

התקנון מפרט את תנאי השימוש, את הפעולות המותרות והאסורות באתר וכן את הזכויות של המשתמשים בו.

יש לשים לב כי פרטי התקנון עשויים להשתנות מעת לעת – ולמעברים נשמרת הזכות לבצע בתקנון שינויים בכל עת, להוסיף עליו או לגרוע מהכתוב בו בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. שינויים אלו יהיו תקפים ומחייבים למשתמשי האתר – ובלבד שהם זמינים לקריאה בעמוד התקנון. זוהי אחריות המשתמשים להכיר את תקנון האתר טרם ובמהלך השימוש בו.

התנאים הללו מהווים הסכם מחייב בינך לבין מעברים, הנוגע לאופי השימוש שלך באתר ולאופי התקשורת של מעברים איתך. כמו כן, תקנון זה מהווה הסכם מחייב לכל חברי הקהילה שלנו.

2. מהות האתר

האתר משמש כפלטפורמה לחברי קהילת "מעברים EXTRA", וכן למשתמשים שאינם חברי הקהילה, ותפקידו להציג הטבות, הנחות, סדנאות, מפגשים ואירועים לחברי הקהילה, במחירים מוזלים ואטרקטיביים (להלן "הטבות"). המחירים המוזלים הללו תקפים רק עבור חברי הקהילה, כאשר אורחים ומשתמשים מזדמנים יכולים להירשם לאותן הטבות תמורת מחירן המלא, שמוצג גם הוא באתר.

האתר במהותו מיועד עבור חברי קהילה תושבי המועצות האזוריות מרחבים, שדות נגב ואשכול. אנשים שאינם חברי המועצות הללו לא יוכלו להיות חברי קהילה ויוכלו לקחת חלק באירועים אך ורק כ"אורחים" (בעלות מחיר מלא) ולא כ"חברי קהילה" (במחירים המוזלים).

האתר אינו אתר מכירתי והתשלום והסליקה הכרוכים בהטבות המוצגות בו אינם מתבצעים דרכו, אלא באמצעות גורם חיצוני המבצע את הסליקה בפועל. על כן, תפקידו של האתר הוא רק לווסת את הרשמות המשתתפים, לאמת את חברותם במעברים EXTRA ולעדכן אותם באופן שוטף על סטטוס ההרשמה שלהם באמצעות שליחת מיילים.

3. אחריות חברי הקהילה ומשתמשים: שימושים מותרים ואסורים

תקופת החברות במעברים EXTRA תקפה למשך לשנה לא-קלנדרית: מרגע ההרשמה ועד לאותו תאריך בשנה שאחריה. התשלום על החברות הינו תשלום שנתי, בעקבותיו זכאים חברי הקהילה להטבות המוצגות באתר. בתום שנה יוכל חבר קהילה לבחור להאריך את חברותו (בתשלום נוסף).חבר קהילה שלא יאריך את חברותו בתום התקופה, לא ייחשב עוד כחבר בקהילה ולא יהיה זכאי עוד למחירים המוזלים המוצעים באתר לחברי קהילה.

"חבר קהילה" הוא מי שנרשם באתר כחבר קהילה, נמצא מתאים על ידי צוות מעברים EXTRA ושילם את דמי החברות השנתיים הנקובים בעמוד ההרשמה ובדף התשלום.

חבר קהילה ששילם על החברות ומבקש לוותר על חברותו בטרם חלפה שנה, לא יהיה זכאי להחזר אם ניצל את אחת ההטבות המוצגות באתר. ניצול הטבה פירושה מימוש החברות – ומרגע שמומשה לא יהיה זכאי חבר הקהילה לזיכוי עבור הסרת החברת טרם מועד סיומה.

חברי הקהילה רשאים לצפות בהטבות, להירשם אליהן – בתנאי ששולם עבור כל הטבה הסכום הנקוב באתר. הרשמה להטבה במסגרת הרשמה מוקדמת פירושה הרשמה לקבלת תזכורת בלבד ואין בהרשמה זו משום הבטחת השתתפות בהטבה. כמו כן, צוות מעברים EXTRA שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים בהטבה, את מועד ההטבה, את אופן מימוש ההטבה, את מכסת הנרשמים להטבה וכל שינוי נוסף שיידרש על ידו – וזאת מבלי שתינתן התראה על כך מראש.

יתרה מזאת, יש לשים לב כי הסכום עשוי להשתנות מעת לעת ועל המשתמשים להתעדכן בסכום באתר. גם אם משתמש נרשם להטבה במחיר מסוים והמחיר השתנה טרם בוצע התשלום, יהיה עליו לשלם את המחיר העדכני ולא את המחיר אליו הוא נרשם במקור. זוהי זכותו של המשתמש לבחור שלא לשלם את המחיר העדכני ולא לקחת חלק בהטבה.

כל משתמשי האתר רשאים לצפות בהטבות ויכולים להירשם אליהן – אך עליהם לציין במועד ההרשמה את סטטוס החברות שלהם בקהילה (האם הם חברי קהילה או שאינם חברי קהילה. בטופס ההרשמה לחברות בקהילה ישנו שדה בחירה עם אפשרויות מוגדרות מראש לצורך כך). על המשתמשים באתר מוטלת חובה להזין באופן אמיתי והוגן את סטטוס החברות שלהם בקהילה. מי שיימצא כי מילא באופן לא הגון (ביודעין ושלא בתום לב) את סטטוס החברות בקהילה, או באופן שיש בו בכדי להטעות, צפוי להשלכות – בין אם ביכולת להמשיך לגלוש באתר או בכל דרך אחרת שתוגדר ע"י צוות מעברים EXTRA.

יש להגיע לכלל ההטבות עם תעודת זהות. חברי הקהילה מאומתים באמצעות מספר תעודת הזהות שלהם, אותו הם מזינים בכל טופס הרשמה להטבה. על כל משתמש מוטלת החובה להזין רק את מספר תעודת הזהות שלו בלבד. אין להזין מספר תעודת זהות של מישהו אחר וחל איסור מוחלט על מי שאינו חבר קהילה להזדהות במספר תעודת זהות של חבר קהילה. במהלך אירועי ההטבות יידרשו המשתתפים מעת לעת להזדהות באמצעות תעודת הזהות (ולכן, כאמור, יש להגיע לכל אירוע הכרוך בהטבה עם תעודת זהות). אם יימצא משתתף שהשתמש בתעודת זהות שאינה שלו על מנת להירשם כחבר קהילה, יהיה עליו לשלם את סכום ההרשמה המלא, החל על נרשמים שאינם חברי קהילה.

הרשמה לתשלום אין פרושה השתתפות ודאית בהטבה. הרשמה היא רק תנאי הבסיס הראשון בכדי ליצור היתכנות להשתתפות בהטבה. גם לאחר הרשמה, ייתכן והנרשם לא יוכל להשתתף כיוון שההטבה השתנתה או בוטלה, כיוון שמכסת ההטבה התמלאה או מכל סיבה אחרת שלא צוינה כאן ותפורט לנרשם באמצעות יצירת קשר במייל או בטלפון. גם אם הנרשם שילם על ההטבה – אם מסיבה כלשהי לא יהיה אפשרי לאפשר לו להשתתף (דחייה, מכסה מלאה או כל סיבה אחרת הנובעת משינויים באופי ההטבה שהוצגה מראש), צוות מעברים EXTRA ייצור קשר עם הנרשמים ויטפל באופן הזיכוי מולו.

4. אופן התקשורת עם הנרשמים באתר

עיקר התקשורת של צוות באתר עם המשתמשים מתנהלת באמצעות מיילים (דרך מערכת אימייל) ולכן חשוב מאוד שהמשתמשים באתר יקפידו על הזנת כתובת אימייל תקינה בעת ההרשמה וכן כתובת טלפון תקינה (ליצירת קשר במידת הצורה). משתמשים באתר שנרשמים להטבה מסוימת יקבלו עדכון במייל לאחר שנבדק ואומת סטטוס החברות שלהם. במידה ומשתמשים אלו אומתו כחברי קהילת "מעברים EXTRA", יישלח אליהם במייל טופס התשלום המיועד לחברי קהילה בלבד. במידה והם אינם חברי קהילה, צוות האתר ייצור איתם קשר בנוגע לתשלום המלא, המיועד ל"אורחים".

המיילים לנרשמים נשלחים מיד עם ההרשמה – ולכן עם סיום ההרשמה על הנרשמים לוודא כי הם מקבלים את המיילים בצורה תקינה.

יש לוודא שהמייל לא התקבל לתיבת ה-Spam או Promotion, אליהם לעיתים מגיעים מיילים שמתקבלים בפעם הראשונה מנמען חדש. מומלץ בחום להימנע מכך על ידי הוספת כתובת המייל של מעברים EXTRA לרשימת אנשי הקשר של האימייל שלכם. זוהי הכתובת שיש להוסיף: maavarimextra@gmail.com.

היות ועיקר התקשורת נעשה באמצעות דיוור לאימייל, הסכמה לקבלת תכנים ממעברים EXTRA (לרבות דיוור, עדכונים, סמסים, תכנים שיווקיים ועוד) היא תנאי בסיסי לכל הרשמה באתר. בכל הרשמה מאשר הנרשם את קבלת התכנים הנ"ל ממעברים ובשל החשיבות של תכנים אלו בזרימת המידע לנרשמים, אין אפשרות להירשם מבלי לאשר תכנים אלו. זאת ועוד, לאחר אישור התכנים רשאי צוות מעברים ליצור עם הנרשמים קשר בכל אמצעי רלוונטי הנמצא מתאים על ידם, לרבות שליחת מיילים, סמסים, הודעות בווטסאפ וכל דרך אחרת שצוות האתר ייראה לנכון לעשות בה שימוש על מנת להעביר תוכן ומידע לנרשמים.

5. דאטה ושימוש ב"עוגיות"

לא ייעשה כל שימוש במידע שנאסף מעבר לשימוש הפנימי של צוות מעברים EXTRA, שמטרתו לשפר את הפעילות באתר ולאפשר את המשך הפעילות הזו בצורה מיטיבית. כמו כן, המידע שנאסף משמש לאימות של חברי הקהילה, בעת ההרשמה להטבות השונות. המידע לא יעבור לגורמי צד שלישי ולא ייעשה בו שימוש חיצוני על ידי כל גוף שאינו "מעברים" או שלוחותיו ("מעברים נגב מערבי" או "מעברים EXTRA") או גוף שהוסמך על ידו.

האתר עושה שימוש בעוגיות על מנת למטב את הפעילות באתר למדוד אותה באופן עקבי ולאפשר למשתמשי האתר להמשיך לקבל עליו מידע שמעניין אותם בצורה הטובה ביותר. עוגיות הן שילוב גנארי של אותיות ומספרים שנשלח על ידי השרת לדפדפן ומאוחסן בו. בהתאם, המזהה שאוחסן נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן טוען את עמוד האינטרנט. ניתן להסיר את העוגיות בקלות על ידי מחיקת עוגיות מהדפדפן, בין אם זה נעשה עבור אתר ספציפי או עבור כלל האתרים. השימוש בעוגיות הוא ללא פרטים מזהים של המשתמש ומשמש, כאמור, למטרות מדידה וניתוחים סטטיסטיים, בחינות שונות של האתר ושיווק מחדש ברשתות החברתיות למשתמשי האתר.